Chú ý: Wow ! Tặng % khách hàng thân thiết theo mức - Web 12 năm Uy Tín - Xin chào cả nhà !Hiện còn rất nhiều dịch vụ đề xuất chưa thêm vào web, nếu bạn cần hãy đề xuất.

VI

Để nạp tiền tự động bằng ví Perfect money bạn cần có : Mail và tài khoản ngân hàng ( Tạo ví 5 phút tự động hóa nhanh cả đời , bảo mật cao )

Bước 1: vào theo link này : https://perfectmoney.is/signup.html

Bước 2: Đăng ký thông tin như gợi ý, không nhất thiết phải thông tin thật, thông tin có thể lấy tượng trưng nhưng phải nhớ là được.

Sau khi đằn ký xong nó gửi mã code về Mail vừa đăng ký của bạn để xác minh thì bấm vào link hay điền vào là được ví dụ : "9494023 "

Sau khi tạo đăng nhập vào web bạn sẽ thấy ví của bạn có dạng bắt đầu bằng chữ U đó là ví PM của bạn dạng " U43997193 "

Như vậy là đã tạo ví xong.

Để Nạp tiền vào ví các bạn chỉ cần vào các web theo link " Mua Perfectmoney USD-VietComBank (autotienao.com)

Bạn chỉ cần điền theo mẫu và điền ví Pm của bạn vào xong bấm tiếp tục, sau đó bạn chuyển khoản đến đúng như nội dung web đó gợi ý và bấm đã thanh toán sau khi chuyển thì tiền sẽ về ví của bạn.

Sau khi có tiền bạn nạp bình thường vào web này


Eng: To deposit money automatically with Perfect Money wallet you need: Mail and bank account (Create a wallet in 5 minutes, fast automation for life, high security)

Step 1: follow this link: https://perfectmoney.is/signup.html

Step 2: Register information as suggested, it does not have to be real information, information can be symbolic but must be remembered.

After registering, it will send a code to your registered mail for verification, click on the link or fill in the form, for example: "9494023"

After creating a login to the website, you will see that your wallet starts with the letter U, which is your PM wallet and looks like "U43997193".

So the wallet has been created.

To deposit money into your wallet, just go to the website following the link "Buy Perfectmoney USD-VietComBank (autotienao.com)"

You just need to fill in the form and fill in your Pm wallet, then click continue, then you transfer the money to exactly as the web content suggests and click paid after transferring, the money will be returned to your wallet.

After you have money, you deposit normally on this website